Wszystko płynie


Zdjęcie z comiesięcznych warsztatów TGF-u (link)