Dziewięć : Nine

Mam już 9 miesięcy...
I'm already 9-months-old...

... osobistego psa - Edzia...
... my own personal dog - Edziu...

... aparat taty, który nadaje się do zabawy lepiej niż te wzystkie wynalazki-fiszerprajsy..
... my dad's camera, wich is much better toy than all those fisherprice inventions...

... oraz buzię pełną zębów. I co, ktoś mi podskoczy?!
... and a mouth full of teeth. Is somebody going to mess with me?!