Wiosenne porządki - Babie Doły : The Spring Clening - Babie Doly

Wiosenne porządki na dyskach oznaczają znaleziska w postaci starych, nigdy nie obrabianych i publikowanych (z braku czasu...) fotografii. Na przykład - kilku pejzaży z krótkiej wizyty na plaży pod torpedownią w Babich Dołach, sprzed kilkunastu miesięcy.

The Spring Cleaning on hard drives means discoveries of old, never processed and published (becouse of lack of time...) photos. For example - a couple of landscapes from the short visit at the beach at torpedo loading facility in Babie Doły, from before several months.