Bałtyk dla twardzieli : The Baltic Sea for the toughies

Pierwsza tegoroczna sesja nadmorska już dawno za mną - zapraszam do objrzenia kilku fotografii Eweliny i Adama znad mroźnego Bałtyku.

The first wedding sea session is already away - please, take a look at some photos of Ewelina and Adam, at the freezing Baltic Sea.