Senność


To podobno były warsztaty TGF-u.

Przynajmniej, dzięki eire, dowiedziałem się kim są emo...