Toaleta: The Toilet

Jak wygląda WC na Syberii?
To dwa kije.
Na jednym wieszasz kufajkę, a drugim odpędzasz się od wilków.

What is a Siberian toilet like?
Two sticks: one to hang your jacket on and the other to shoo the wolves away.