Cisza: Silence

Na dziś - coś prostego.
For today - something simple.