Duże Zabawki, czyli sesja Agaty i Waldka : Big Toys - Agata and Waldek's session

Z Agatą i Waldkiem spotkaliśmy się nad Bałtykiem. Ale zanim piasek zazgrzytał w nóżkach statywu, Waldek, który na co dzień buduje drogi, pokazał nam swoje duże, stalowe zabawki (a po drodze kręciły się inne, duże, stalowe zabawki). :-)
Zapraszam!

I've met Agata and Waldek at the Baltic Sea. But before sand grinded in tripod's legs, Waldek, who is a road's constructor, has shown us his big, steel toys (and on the road other big steel toys had turned around) :-)
Enjoy!