Promyki czyli ślub Asi i Kuby : The Rays - Asia and Kuba's wedding

Na dziś kolejna potężna porcja zdjęć ze ślubu nieustannie uśmiechniętej Asi i Kuby. I podpowiedź dla przyszłych par młodych - co zwykłą, przeciętną remizę strażacką zamienia w przecudowną i pełną klimatu salę balową? To samo, co z maniakalną obsesją tropią fotografowie - światło.
Zapraszam!

For today another huge dose of photos from the wedding of non-stop-smiling Asia and Kuba. And an advice to the future bridal couples - what changes an ordinary hall into marvellous and full of climate ballroom? The same thing the photographers trace with manic obsession - the light.
Enjoy!