5 minut : 5 minutes

Jeśli zapytacie jakiegokolwiek fotografa "Jaką sesję można zrobić w ciągu 5 minut?", odpowie najprawdopodobniej "Żadną". I ja się pod tym podpisuję.
Ale tym razem nie miałem innego wyjścia... Studenci z Samorządu UMK poprosili mnie o zrobienie krótkiej sesji dziewczynom biorącym udział w konkursie Miss UMK 2011. Dopiero na miejscu, w centrum spa Belli, dowiedziałem się, że podczas 2-godzinnej sesji przed moim obiektywem przemknie 19 pięknych studentek... To tak jak jedzienie 19 pączków w 3,5 minuty!
Do dziś zastanawiam się dlaczego nie powiedziałem wtedy "Nie da się" i zamiast tego zabrałem się, przy pomocy chłopaków z Samorządu, do szaleńczej gonitwy z czasem i światłem.
Poniżej kilka wybranych przeze mnie zdjęć z tej naddźwiękowej sesji. Wielkie słowo uznania dla modelek, które, pomimo ekstremalnie krótkiego czasu, potrafiły stworzyć szybka kreację.

If You ask a photographer "What kind of photo session can be done within 5 minutes?", he'll probably say "None". And I do subscribe to this.
But this time I had no choice... The students from The Council of teh University of Nicolas Copernicus (UMK) asked me for a short bikini session of the girls, who're entering a beauty competition Miss UMK 2011. On spot, in Bella spa center, I learned that there during 2-hours-session there are 19 girls planned to face my lenses. It's just like eating 19 donuts in 3,5 minutes!
Since then I wonder why haven't I say "Not a chance". Instead, I got proceeded this crazy time- and light-race , with a hand of the guys from The Council.
Below, You can see some of the photos from this ultrasonic session. A big congratulations to the models, who, in spite of extreme short time, could bring to life a quick creation.

A to lubię najbardziej.
And this one i like the best.

Dziewięć : Nine

Mam już 9 miesięcy...
I'm already 9-months-old...

... osobistego psa - Edzia...
... my own personal dog - Edziu...

... aparat taty, który nadaje się do zabawy lepiej niż te wzystkie wynalazki-fiszerprajsy..
... my dad's camera, wich is much better toy than all those fisherprice inventions...

... oraz buzię pełną zębów. I co, ktoś mi podskoczy?!
... and a mouth full of teeth. Is somebody going to mess with me?!