Ludzie pytają... : People keep asking...

... czy wciąż robię zdjęcia ślubne.
A robię!

... if I still take wedding photos.
I do!