...


Znajdź trzy różnice : Find three differences

To samo miejsce, te same osoby, robią to samo (wygłupy), nawet pstrykacz ten sam - znajdź trzy różnice!
The same placem the same characters, doing the same (tomfoolery), even the shooter is the same - find three differences!