Żyję! : I'm allive!

Do wszystkich osób, które podejrzewały że albo zszedłem z tego świata, albo skończyłem z fotografią - obydwie pogłoski są mocno przesadzone! :-)
Fotografuję aż migawka się grzeje, w końcu sezon na panny młode w pełni. Mam kilka fantastycznych materiałów ślubnych do pokazania, tylko wciąż brak czasu... i ten mały kosmita ze zdjęcia też potrzebuje go coraz więcej.
Obiecuję nie zapominać o zaglądaczach! Jeszcze w tym tygodniu!

To all the people, who've suspected I've left this world or ended with the photography up - both suspicions have been greatly exaggerated! :-)
I do take photos till my shutter gets hot, it's the middle of the brides season eventually. I've got some marvellous wedding stuff to show, but I still lack in time... and this little Alien from the photo claims more and more time :-)
But I do promise not to forget about the blog watchers! This week!