Skakanka : Jump rope

Znajoma z jednego z ostatnich ślubów :-)
A buddy from one of the recent weddings :-)