150 dni minęło...

...przybyło kilogramów (4), zębów (2) i rogów (2).